ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ                 ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ

7.40                                                 7.55

9.00                                               9.15

10.30                                             10.45

14.40                                              14.55

ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ