ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ Κ.ΑΓΡΟΥ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
6.45   ΝΙΚ  –  ΟΧΙ ΣΑΒ         7.15
7.30              ΟΧΙ ΣΑΒ            8.00
7.45           ΜΟΝΟ ΣΑΒ        8.00  (ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ)
9.00       MONO ΣΑΒ          9.15  (ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ)
11.30               ΝΙΚ                12.00
12.30                                        12.45
13.10          ΟΧΙ ΣΑΒ          13.30
14.05                ΝΙΚ                14.30
15.05                                        15.30
17.05                                        17.35
18.15                                        18.30    (ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ)
19.45                                        20.00
21.15                                        21.30

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

15.05  Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 15.20-15.30
18.45 Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 19.00-19.10
21.15 Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 21.30-21.40

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ε Σ

8.00   Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 8.15-8.25
10.15   Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 10.30-10.40
15.05   Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 15.20-15.30

18.45 Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 19.00-19.210

21.00 Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 21.15-21.25