ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ     ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
6.20          OXI ΣΑΒ           6.35
7.00          ΟΧΙ ΣΑΒ           7.15
7.45                 Α.Γ               8.00
8.45                                        9.00
10.00               Α.Γ              10.15
11.00   ΜΟΝΟ ΠΕΜΠ   11.15
12.00               Α.Γ               12.15
1.15              ΌΧΙ ΣΑΒ        1.35
2.00             ΌΧΙ ΣΑΒ        2.15
2.30                    Α.Γ               2.45
4.45                    Α.Γ               5.00
7.25                                           7.40
9.15                    Α.Γ               9.30

                                          ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ                                            ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

4.30                                        4.45
8.25                                        8.40

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ

9.00                 9.15
11.30               11.45
7.30                7.45

 

Α.Γ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

ΟΧΙ ΣΑΒ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ.