ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ
6.30      ΜΟΝΟ ΠΕΜΠ       6.45
7.20                                             7.40
8.05                                             8.30
8.20       MONO ΣΑΒ         8.35
9.30            ΌΧΙ ΣΑΒ             9.45
10.30   ΜΟΝΟ ΠΕΜΠ    ΓΥ ΡΑ  11.00
11.30     ΜΟΝΟ ΠΕΜΠ    11.45
12.15                                         12.30
1.15             ΌΧΙ ΣΑΒ           1.30
2.45                                           3.00
3.30                                           3.45
5.30                                           5.45
7.30                                           7.45
9.15                                           9.30

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

3.30             ΌΧΙ ΣΑΒ            3.45
6.00                                              6.15
8.40                                             8.55
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ε Σ

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
9.15                                            9.30
1.00                                            1.15
6.00                                            6.15