ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ

7.20                                             7.40
8.05                                             8.30
8.20       MONO ΣΑΒ         8.35
9.30            ΌΧΙ ΣΑΒ             9.45
10.30   ΜΟΝΟ ΠΕΜΠ    ΓΥ ΡΑ  11.00
11.30     ΜΟΝΟ ΠΕΜΠ    11.45
12.15                                         12.30
1.15             ΌΧΙ ΣΑΒ           1.30
2.45                                           3.00
3.30                                           3.45
5.30                                           5.45
7.30                                           7.45
9.15                                           9.30

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

3.30             ΌΧΙ ΣΑΒ            3.45
6.00                                              6.15
8.40                                             8.55
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ε Σ

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
9.15                                            9.30
1.00                                            1.15
6.00                                            6.15