ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ             ΠΕΜΠΤΗ                  ΣΑΒΒΑΤΟ
           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ               ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ     ΣΤΑΘΜΟ   ΛΑΖΑ

7.00                  7.15                                 7.00          7.15                  7.00          7.15
7.20                   7.35                                7.20          7.35                  7.30          7.45
7.40                   7.55                                7.40          7.55                  8.00          8.15
8.00                   8.15                                8.00          8.15                  8.30          8.45
8.20                   8.35                                8.20          8.35                  9.00          9.15
8.40                   8.55                                8.40          8. 55                 9.30          9.45
9.00                   9.15                                9.00          9.15                 10.00       10.15
9.30                   9.45                                9.20          9.35                 10.30       10.45
10.00              10.15                               9.40          9.55                 11.00       11.15
10.30              10.45                              10.00       10.15               11.30       11.45
11.00              11.15                              10.20       10.35               12.00       12.15
11.30              11.45                              10.40       10.55               12.30       12.45
12.00              12.15                              11.00       11.15               13.00       13.15
12.30              12.45                              11.20       11.35               13.30       13.45
13.00               13.15                             11.40       11.55               14.00       14.15
13.20               13.35                             12.00       12.15               14.30       14.45
13.40               13.55                             12.20       12.35               15.00       15.15
14.00               14.15                             12.40       12.55               16.00       16.15
14.20               14.35                             13.00       13.15               17.00       17.15
14.40               14.55                             13.20       13.35               18.00       18.15
15.00               15.15                             13.40       13.55               19.00       19.15
15.30               15.45                             14.00       14.15                20.00      20.15
16.00               16.15                             14.20       14.35                21.00      21.15
16.30               16.45                             14.40       14.55                21.30
17.00               17.15                             15.00       15.15
17.30               17.45                             15.30       15.45                 ΚΥΡΙΑΚΕΣ
18.00               18.15                             16.00       16.15
18.30               18.45                             16.30       16.45                8.00          8.15
19.00               19.15                             17.00       17.15              10.30       10.45
19.30               19.45                             17.30       17.45              12.00       12.15
20.00               20.15                             18.00       18.15              14.00       14.15
20.30               20.45                             18.30       18.45              17.00       17.15
21.00               21.15                             19.00       19.15              20.00       20.15
21.30                                                         19.30       19.45
.                                                                     20.00      20.15
.                                                                     20.30      20.45
.                                                                     21.00      21.15
.                                                                     21.30