ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

                                                              ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
ΑΠΟ  ΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΔOYNIA
            7.10                                            ΌΧΙ ΣΑΒ     7.25
           7.45   Κ.ΑΓΡΟ          ΜΟΝΟ ΣΑΒ ΚΟΥΔ   8:15
            8.15                                          ΌΧΙ ΣΑΒ      8.30
           9.00     Κ.ΑΓΡ ΚΟΥΔ   .  9.30
           10.30 11.00
           12.30     Κ.ΑΓ ΚΟΥΔ      1.00
            2.35                                          OXI ΣΑΒ         2.50
            5.05     Κ.ΑΓΡ ΚΟΥΔ      5.30
            6.45     Κ.ΑΓΡ ΚΟΥΔ      7.10
            9.15     Κ.ΑΓΡ ΚΟΥΔ      9.40
                                          ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ
                                         ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3 ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΆ
3.05 Κ.ΑΓΡΟΣ-ΚΟΥΔ        3.20-3.30
6.45 Κ.ΑΓΡΟΣ-ΚΟΥΔ        7.00-7.10
9.15 Κ.ΑΓΡΟΣ-ΚΟΥΔ        9.30-9.40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΠΟΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙ ΟΧΙ ΣΑΒ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.