ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ Κ ΑΓΡΟΥ

                                                               Κ.  ΑΓΡΟΣ
ΑΠΟ  ΔΡΑΜΑ ΑΠΟ Κ.ΑΓΡΟ
7.30   NIK  ΌΧΙ ΣΑΒ   8.00
7:45     Κ.ΑΓ ΚΟΥΔ   8:00       ΜΟΝΟ   ΣΑΒ
9.00     Κ.ΑΓΡ ΚΟΥΔ   9.15
11.30     NIK 12.00
12.30    Κ.ΑΓ ΚΟΥΔ 12.45
2.00 2.15
5.05    Κ.ΑΓΡ ΚΟΥΔ   5.20
6.45    Κ.ΑΓΡ ΚΟΥΔ   7.00
9.15    Κ.ΑΓΡ


 

ΔΕΥΤΕΡΑ   –  ΤΕΤΑΡΤΗ-

 

3.05 Κ.ΑΓΡΟΣ-ΚΟΥΔ
6.45 Κ.ΑΓΡΟΣ-ΚΟΥΔ
9.15 Κ.ΑΓΡΟΣ-ΚΟΥΔ

 

ΚΟΥΔ   9.30


 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

3.20-3.30
7.00-7.10
9.30-9.40