ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

                                                     ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΞΗΡΟΠ.
7.20 7.40
8.15 8.30
9.30   ΟΧΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00
10.30 11.00
12.15 12.30
1.15    ΌΧΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 1.30
2.35 2.50
5.30 5.45
7.30 7.45
9.15 9.30
                                      ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3
6.00 6.15
8.40 8.55