ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
ΑΠΟ  ΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ.
7.45 ΟΧΙ ΣΑΒ            8.00
8.15 ΜΟΝΟ ΣΑΒ     8.40
9.30 ΟΧΙ ΣΑΒ            9.45
10.30                               10.45
12.15 ΟΧΙ ΣΑΒ          12.45
2.35                                2.50
7.30                                7.45
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

6.00

7.30      ΟΧΙ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3

ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ

6.25

7.45