ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

                                                             ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ
7.00   ΠΑΝ 7.15
8.30 8.45
10.30 ΠΑΝ 10.45
12.30 12.45
2.30   ΠΑΝ 2.45
5.00   ΠΑΝ 5.15
8.40 8.55
                                      ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ
                                             ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3 ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΆ
5.00  ΠΑΝ 5.15
7.25 7.40