ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

                                                              ΧΩΡΙΣΤΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΧΩΡΙΣΤΗ
6.20           ΟΧΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 6.35
7.15    Α.Γ 7.30
8.45 9.00
10.00  Α.Γ 10.15
11.00         ΜΟΝO  ΠΕΜΠΤΗ 11.15
12.00  Α.Γ 12.15
2.30    Α.Γ 2.45
5.25    Α.Γ 5.40
7.30 7.45
9.25    Α.Γ 9.40
     ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15:00
4.30 4.45
8.25

 

Α.Γ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΑΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟ- ΧΩΡΙΣΤΗ

8.40