ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

                                                         ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΑΜΠΕΛ.
    9.00 ΟΧΙ ΣΑΒ               9.15
10.30 ΜΟΝΟΠΕΜ        10.45
  12.00 ΟΧΙ   ΣΑΒ            12.15