ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
6.50          ΜΟΝΟ ΣΑΒΒ         7.10
7.00                      Μ-Σ                  7.15
8.00                  Μ-Σ-Ε                8.25
9.15                  Σ-Μ-Ε                9.35
11.00               Ε-Σ-Μ                9.45
12.30                  Σ-Μ                 12.45
14.40                Ε-Σ-Μ             14.55
16.20                Ε-Σ-Μ             16.35
18.00                Ε-Σ-Μ             18.15
20.40                Ε-Μ-Σ             20.45

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3  ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

18.00          ΟΧΙ ΣΑΒ          18.20
20.00             Σ-Μ-Ε            20.20

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ε Σ
8.25               Μ-Σ-Ε         8.40
11.00               Μ–Σ-Ε        11.15
14.30               Μ-Σ-Ε         14.45

 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ.

Μ-Σ-Ε = ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ – ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ

Σ-Μ-Ε = ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ – ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ

Σ-Μ = ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ

Ε-Μ-Σ = ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ – ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ – ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ

ΟΧΙ ΣΑΒ =  ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΛΛΑ              ΟΧΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ