ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ
7.00                     ΠΑΝ              7.15
8.30                                              8.45
10.30               ΠΑΝ               10.45
12.30                                        12.45
14.30               ΠΑΝ              14.45
17.00               ΠΑΝ              17.15
20.40                                         20.55

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ  ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ

17.00              ΠΑΝ          17.15
19.25                                   19.40

                  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ε Σ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ         ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ

840                                        8.55

12.25                                   12.40

17.30                                   17.45