ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ            ΑΠΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
7.10             ΟΧΙ ΣΑΒ              7.25
7.45           ΜΟΝΟ ΣΑΒ         8.00
8.15              ΟΧΙ ΣΑΒ             8.30
9.00                                               9.30  (ΠΑΕΙ ΚΑΙ Κ.ΑΓΡΟ)
10.30                                           11.00
12.20                                           12.35
12.30      ΜΟΝΟ ΣΑΒ          13.00
13.10         ΟΧΙ ΣΑΒ              13.30
14.45         ΟΧΙ ΣΑΒ              15.00
16.45                                            17.00
18.15                                            18.45  (ΠΑΕΙ ΚΑΙ Κ.ΑΓΡΟ)
20.45                                            21.00

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

15.05  Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 15.20-15.30
18.45 Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 19.00-19.10
21.15 Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 21.30-21.40

                         Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ε Σ

8.00      Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 8.15-8.25                                                            10.15   Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 10.30-10.40                                                    15.05   Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 15.20-15.30                                                         18.45  Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 19.00-19.10                                                        21.00 Κ.ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 21.15-21.25