ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

                    ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ                            ΑΠΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
7.00                  ΟΧΙ ΣΑΒΒ                7.15
8.25             ΚΤΕΟ ΜΥΛΟΠ           8.40
9.30                   ΌΧΙ ΣΑΒ               10.00
10.30                 ΟΧΙ ΣΑΒ               11.00
12.30                ΟΧΙ ΣΑΒ                12.45
13.20                ΟΧΙ ΣΑΒ                13.35
14.20                  ΟΧΙ ΣΑΒ               14.30
14.35           ΜΟΝΟ ΣΑΒ               15.00
16.25                 ΟΧΙ ΣΑΒ                16.50
18.00                                18.30

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

16.25             ΌΧΙ ΣΑΒ            16.50
18.00        ΜΥΛ-ΚΤΕΟ            18.30

                                                            Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ε Σ                                                             9.15                                            9.45
13.00                                            13.15
18.00                                            18.15

 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ .

ΟΤΑΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΚΤΕΟ-ΜΥΛ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΚΤΕΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ

ΟΤΑΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΜΥΛ-ΚΤΕΟ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟ ΚΤΕΟ.

ΟΧΙ ΣΑΒ =  ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΛΛΑ              ΟΧΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΟΝΟ ΣΑΒ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΞΗΡΟΠΟΤ-ΜΥΛΟΠΟΤ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΡΩΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ.

ΣΧΟΛ ΟΧΙ ΣΑΒ = ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.